KASAM

Fler frågor om dina fina egenskaper som stärker din självkänsla (1 minuts läsning)

Mer om dina fina egenskaper som stärker din självkänsla (1 minuts läsning) Detta inlägg fortsätter med hur du kan må bättre under denna kris genom att utveckla både din självkänsla och ditt självförtroende. Här fortsätter jag med fler frågor om dina fina egenskaper som stärker din självkänsla. Fler frågor för att stärka din självkänsla Forskning …

Fler frågor om dina fina egenskaper som stärker din självkänsla (1 minuts läsning) Read More »

Viktiga frågor för att öka din självkänsla (1 minuts läsning)

Viktiga frågor för att öka din självkänsla (1 minuts läsning) Detta inlägg fortsätter med hur du kan må bättre under denna kris genom att både öka din självkänsla och ditt självförtroende. Hur du kan öka din självkänsla Det handlar om att börja hitta allt det fina som jag vet finns i dig men som du …

Viktiga frågor för att öka din självkänsla (1 minuts läsning) Read More »

Hur du kan öka din självkänsla (1 minuts läsning)

Hur du kan öka din självkänsla (1 minuts läsning) Detta inlägg fortsätter med hur du kan må bättre under denna kris genom att både öka din självkänsla och ditt självförtroende. Öka din självkänsla Vi behöver både självförtroende och självkänsla eftersom de hör ihop. Den samlade bedömningen du gör av ditt självförtroende och vanan att ge …

Hur du kan öka din självkänsla (1 minuts läsning) Read More »

Må bättre genom att utveckla både självkänsla och självförtroende (1 minuts läsning)

Må bättre genom att utveckla både självkänsla och självförtroende (1 minuts läsning) Detta inlägg fortsätter med hur du kan må bättre under denna kris genom att utveckla dig själv genom att utveckla både självkänsla och självförtroende. Som nämnts i de tidigare inläggen finns det flera viktiga dimensioner som bidrar med olika förståelse för hur vi …

Må bättre genom att utveckla både självkänsla och självförtroende (1 minuts läsning) Read More »

Må bättre genom att utveckla din självförmåga (1 minuts läsning)

Må bättre genom att utveckla din självförmåga (1 minuts läsning) Detta inlägg fortsätter med hur du kan må bättre under denna kris genom att utveckla dig själv och din självkänsla. Utveckla din självförmåga Ett viktigt begrepp är självförmåga, på engelska self-efficacy. Det ger ytterligare en dimension för hur vi ser på oss själva. Tidigare inlägg …

Må bättre genom att utveckla din självförmåga (1 minuts läsning) Read More »

Den viktiga skillnaden mellan självförtroende och självkänsla (1 minuts läsning)

Den viktiga skillnaden mellan självförtroende och självkänsla (1 minuts läsning) Detta inlägg fortsätter med hur du kan må bättre under denna kris genom att utveckla dig själv och din självkänsla. Skillnaden mellan självförtroende och självkänsla Det finns viktiga skillnader mellan självförtroende, självkänsla och självaktning. Personer med hög självkänsla och självaktning förlåter egna och andras misstag. …

Den viktiga skillnaden mellan självförtroende och självkänsla (1 minuts läsning) Read More »

Må bättre genom att utveckla dig själv (1 minuts läsning)

Må bättre genom att utveckla dig själv (1 minuts läsning) Detta inlägg handlar om hur du kan må bättre genom att utveckla dig själv. De senaste inläggen har handlat om förslag på hur du kan öka din känsla av sammanhang. Genom dessa sätt kan du på kort tid förändra din upplevda situation och ditt välmående …

Må bättre genom att utveckla dig själv (1 minuts läsning) Read More »

Stresshantering genom attityderna begripligt, hanterbart och meningsfullt

Stresshantering genom attityderna begripligt, hanterbart och meningsfullt Här fortsätter svaret på frågan:Vad kan du göra när du tvingas stanna hemma länge i dessa tider Öka känslan av sammanhang & attityderna begripligt, hanterbart & meningsfullt Stresshantering är kopplat till attityderna begripligt, hanterbart och meningsfullt. Detta inlägg fortsätter med hur du kan hantera negativa och oroande tankar …

Stresshantering genom attityderna begripligt, hanterbart och meningsfullt Read More »

Stresshantering: Gör det begripligt, hanterbart och meningsfullt

Stresshantering: Gör det begripligt, hanterbart & meningsfullt Här fortsätter svaret på frågan: Vad kan du göra när du tvingas stanna hemma i dessa tider, här mer specifikt, hantera negativa och oroande tankar. Stresshantering: Att göra din situation mer begriplig, hanterbar och meningsfull kan öka ditt välmående. Öka din känsla av sammanhang – KASAM Känsla av …

Stresshantering: Gör det begripligt, hanterbart och meningsfullt Read More »

Stresshantering genom att öka känslan av sammanhang – KASAM

Stresshantering & KASAM när du tvingas stanna hemma länge Stresshantering är viktigt i dessa tider och kan uppnås genom att öka känslan av sammanhang KASAM. Här fortsätter svaret på frågan: Vad kan man göra när man tvingas stanna hemma länge i dessa tider? Här fortsätter inlägget om hur du kan hantera negativa och oroande tankar, …

Stresshantering genom att öka känslan av sammanhang – KASAM Read More »