Stresshantering: Gör det begripligt, hanterbart och meningsfullt

Stresshantering: Gör det begripligt, hanterbart & meningsfullt

Här fortsätter svaret på frågan: Vad kan du göra när du tvingas stanna hemma i dessa tider, här mer specifikt, hantera negativa och oroande tankar. Stresshantering: Att göra din situation mer begriplig, hanterbar och meningsfull kan öka ditt välmående.

Öka din känsla av sammanhang – KASAM

Känsla av sammanhang utmärker dem som lyckas hantera stressande livssituationer med mindre påverkat mående som t.ex. under denna kristid. Känsla av sammanhang utmärks av i vilken utsträckning man har en genomgripande, varaktig och dynamisk känsla av tillit till att stressande situationer utmärks av de 3 dimensionerna:
1) begripliga
2) hanterbara
3) meningsfulla

Om du vill utveckla din känsla av sammanhang kan du fundera på hur dessa 3 dimensioner kan ökas i ditt synsätt. Gå igenom de 3 dimensionerna och fundera på:

Vad kan du se i denna kris som är: – Begripligt
– Hanterbart
– Meningsfullt

Fundera även på vad du kan se i denna kris som du just nu INTE kan se som:
– Begripligt
– Hanterbart
– Meningsfullt

Mer om stresshantering och göra situationer begripliga, hanterbara och meningsfulla i nästa inlägg. Har du frågor du önskar svar på kan du skriva dem i kommentarsfältet eller maila mig på jennyrapp@jennyrapp.com om du vill vara anonym.

Hitta mer gratis inspiration om hur du kan bli fri med psykologi på bloggen här https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ eller https://www.instagram.com/jennyrappblifri/ samt på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Självkänsla: Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Stresshantering: Bli fri från stress

Utmattning: Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

#stress #trött #känslor #paus #vila #rädd #stresshantering #utbränd #acceptans #utmattning #ACT #lugn #medvetennärvaro #hälsa #livskvalitet #livsglädje #sundavanor #wwwjennyrappblifrise #psykologi #självhjälp #måbra #wwwjennyrappcom #lycka #stolthet #självkänsla #livet #motivation #inspiration