Om Mig

Jag är en legitimerad psykolog & psykoterapeut som brinner för att göra viktig kunskap inom psykologi tillgänglig för alla.

Utmana 22 vanliga tankefällor med exempel från KBT
Jenny Rapp, examen i både Psykologi & Ekonomi samt vidareutbildningar
Coach, psykolog & psykoterapeut

Min Mission

Jag arbetar som psykolog och psykoterapeut  i Malmö med människor med olika typer och grader av psykisk ohälsa. Mitt fokus är på hur man kan förbättra varje persons unika livssituation.

Jag har mångårig erfarenhet av behandling av olika svårighetsgrader av problem med ångest och depression, trauma, låg självkänsla, relationsproblem, livskriser, stress och utmattning.

Jag är också mycket intresserad av nya behandlingsmetoder och har även forskat omkring hälsoeffekter av medveten närvaro och avslappningstekniker samt behandlingsmetoder för stress och utmattning.

Just nu är jag särskilt intresserad av känslors betydelse för hälsa, mer specifikt hur man genom att öka sin förståelse av sina känslor kan öka sitt välmående och minska obehag.

Mina Inspiratörer

Jag är tacksam för alla människor jag mött och möter, både privat och i mitt arbete, då de alla bidragit till och fortsätter hjälpa mig att förstå för hur vi människor fungerar och hur vi kan förändras.

Sigismund Freud

Den moderna psykologins grundare. 

Aaron Beck

Grundare av kognitiv beteendeterapi.

Mihaly Csikszentmihalyi

Banbrytande forskare inom områdena lycka och kreativitet. 

Antonio Damasio

Hjärnforskare med fokus på bl.a. känslor och medvetande.

Antal Genomförda Terapier: 1232

7

Forskningsprojekt

3

Huvudterapiinriktningar PDT, KBT, IPT med +12 förgreningar

+18

Nationaliteter

+1000

Fantastiska människor

Följ med in i en friare och mer harmonisk framtid redan idag

Du kan redan idag påbörja små förändringar som leder mot det liv du önskar.