Alla Kurser

Dessa kurser är baserade på aktuell forskning och innehåller även tekniker, metoder och övningar från de mest använda terapimetoderna.

15 veckor med effektiva övningar

Stärk Din Självkänsla & Utveckla Din Inre Trygghet

Denna kurs vänder sig till dig som vill hitta och stärka din inre röst, din mening och dina värderingar, stärka din självkänsla, bli mer trygg i dig själv och bättre på att stå på dig, sätta gränser, säga nej och utveckla ömsesidiga relationer.

Börja nu

0% Complete
0/61 Steps

15 veckor med effektiva övningar

Bli Fri Med 15 Livsförändande Insikter I Psykologi

Denna kurs går igenom 15 viktiga dimensioner som visat sig avgörande inom psykologin för att stärka självkänsla, hantera tankar och känslor samt få sunda beteenden och rutiner som hjälper dig att leva ett liv där du känner dig fri och kan realisera viktiga mål utifrån dina värderingar.

Börja nu

0% Complete
0/18 Steps

15 veckor med effektiva övningar

Hitta Din Insiktskompass & Nå Din Potential

Denna kurs hjälper dig att förstå din inre kompass och dess 4 viktiga pooler: din historia, dina mål, dina känslor, behov och önskningar samt närståendes påverkan, med syftet att hitta din balans i vardagen utifrån dina viktiga värderingar så att du lever ett friare liv utifrån medvetna val.

Börja nu

0% Complete
0/18 Steps

15 veckor med effektiva övningar

Följ Din Inre Röst – Hantera Känslor, Behov & Tankar

Denna kurs hjälper dig att bli uppmärksam på och förstå signaler från ditt inre, lyssna på och hantera känslor och tankar samt skapa sunda rutiner för ett liv där du känner dig fri och i harmoni med dig själv och omgivningen.

Börja nu

0% Complete
0/31 Steps

15 veckor med effektiva övningar

Effektiv Stresshantering

Denna kurs ger dig förståelse för orsakerna bakom stress och redskap till att hantera stress i vardagen så att du kan få en sund balans mellan aktivitet och återhämtning.

Börja nu

0% Complete
0/76 Steps

15 veckor med effektiva övningar

Att Läka Utmattning

Denna kurs handlar om hur man snabbast möjligt kan läka utmattning, hantera utmattningens 3 faser samt införa viktiga rutiner för att undvika vanliga återfall. 

Börja nu

0% Complete
0/87 Steps


Vad Andra Har Sagt

"Äntligen förstår jag hur min kropp fungerar och vad jag kan göra åt det i olika situationer. Jag är så lättad över att ha kunnat ta tillbaka kontrollen över mitt liv."
Revisor på internationell koncern
Kvinna, 47 år, om Stresshantering
"Jag vet nu varför jag inte tyckte om mig själv innan. Det gör mig ledsen, men också tacksam över att jag nu vågar ta plats och leva ett liv jag själv valt."
Chefsjurist på globalt industiföretag
Man, 52 år, om bättre Självkänsla
"Jag fattar nu hur allt hänger ihop och vad jag ska göra annorlunda för att bli mer av den jag vill vara."
Egenföretagare inom byggbranschen
Man, 38 år, om Livsmål
"Jag har insett varför jag hamnade här och lärt mig vad jag ska göra för att ta hand om mig för att slippa denna mörka period."
Föreskolelärare
Kvinna, 28 år, om Utmattning

Här kan din viktigaste resa starta

Jag vill gärna visa även dig vägen till ett mer självvalt, harmoniskt och balanserat liv utifrån vad som är viktigt för just dig.