Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

Current Status
Not Enrolled
Price
199 kronor
Get Started

Du är ännu inte inskriven i denna kurs. Ordinarie självkostnadspris för denna kurs är 199 kronor inklusive moms

Kursbeskrivning

Denna kurs handlar om hur du hittar din inre kompass med hänsyn till dina 4 poler: vem du är idag, vad du varit med om, relationer som du behöver ta hänsyn till samt dina framtida mål. Viktiga element är att identifiera dina värderingar, prioriteringar och viktiga mål i livet utifrån var du befinner dig idag och i samklang med din omgivning.

Andra viktiga element är attityder som inom forskningen har visat sig ha stor påverkan på livet, men även dina inre drivkrafter såsom hur du selektivt kan lyssna till dina känslor och behov. På så vis uppnår du även självkännedom och kan uppleva äkta mening i livet.

Kursen tar även upp angränsande områden såsom att förstå din utvecklingsbana och utveckla dina nära relationer. Den vänder sig även till dig som vill förbättra din förmåga att stå upp för dig själv, bli bättre på att sätta gränser, säga nej och ta plats i ömsesidiga relationer.

Denna kurs ger dig effektiva strategier, övningar och verktyg inom dessa områden så att du kan börja redan idag och snabbt märka framsteg. Kursen täcker totalt 15 centrala teman och liknar i sitt innehåll det upplägg jag har med de klienter jag dagligen träffar som sökt hjälp med att förbättra sin självkännedom och hitta ny mening i livet. Kursen motsvarar en vanlig kursbok i omfattning och är textbaserad med illustrationer, övningar, övningsblad och tester med syftet att skapa verklig förändring i ditt liv.

Nyckelområden som täcks är:

  • Hur du stärker din självkännedom genom att förstå hur du blivit den du är idag
  • Hur du identifierar meningsfulla värderingar och mål samt hittar din värderade riktning
  • Hur du utvecklar och stärker ömsesidigt stöttande relationer samt sätter sunda gränser
  • Vad känslor är och deras koppling till självkännedom samt hur du kan använda dem som guider i vardagen
  • Viktiga byggstenar som forskningen visat på är kopplade till att känna mening, riktning och tillfredställelse i livet

Kurs Content

Expand All