Mitt Konto

Aktuella kurser som jag är inskriven på

De Mest Populära Kurserna

Dessa kurser innehåller tekniker från terapi och aktuell förskning för att få fokuserad och snabb effekt

15 veckor med effektiva övningar

Att Läka Utmattning

Denna kurs handlar om hur man snabbast möjligt kan läka utmattning, hantera utmattningens 3 faser samt införa viktiga rutiner för att undvika vanliga återfall. 

Börja nu

0% Complete
0/87 Steps

15 veckor med effektiva övningar

Effektiv Stresshantering

Denna kurs ger dig förståelse för orsakerna bakom stress och redskap till att hantera stress i vardagen så att du kan få en sund balans mellan aktivitet och återhämtning.

Börja nu

0% Complete
0/76 Steps

15 veckor med effektiva övningar

Stärk Din Självkänsla & Utveckla Din Inre Trygghet

Denna kurs vänder sig till dig som vill hitta och stärka din inre röst, din mening och dina värderingar, stärka din självkänsla, bli mer trygg i dig själv och bättre på att stå på dig, sätta gränser, säga nej och utveckla ömsesidiga relationer.

Börja nu

0% Complete
0/61 Steps

15 veckor med effektiva övningar

Bli Fri Med 15 Livsförändande Insikter I Psykologi

Denna kurs går igenom 15 viktiga dimensioner som visat sig avgörande inom psykologin för att stärka självkänsla, hantera tankar och känslor samt få sunda beteenden och rutiner som hjälper dig att leva ett liv där du känner dig fri och kan realisera viktiga mål utifrån dina värderingar.

Börja nu

0% Complete
0/18 Steps

15 veckor med effektiva övningar

Hitta Din Insiktskompass & Nå Din Potential

Denna kurs hjälper dig att förstå din inre kompass och dess 4 viktiga pooler: din historia, dina mål, dina känslor, behov och önskningar samt närståendes påverkan, med syftet att hitta din balans i vardagen utifrån dina viktiga värderingar så att du lever ett friare liv utifrån medvetna val.

Börja nu

0% Complete
0/18 Steps

15 veckor med effektiva övningar

Följ Din Inre Röst – Hantera Känslor, Behov & Tankar

Denna kurs hjälper dig att bli uppmärksam på och förstå signaler från ditt inre, lyssna på och hantera känslor och tankar samt skapa sunda rutiner för ett liv där du känner dig fri och i harmoni med dig själv och omgivningen.

Börja nu

0% Complete
0/31 Steps


Börja Idag!

Även du kan bli fri med lektioner i psykologi