Mitt Konto

Aktuella kurser som jag är inskriven på

De Mest Populära Kurserna

Dessa kurser innehåller tekniker från terapi och aktuell förskning för att få fokuserad och snabb effekt

15 veckor med övningar

Att Läka Utmattning

Denna kurs handlar om hur man snabbast möjligt kan läka utmattning, hantera utmattningens 3 faser samt införa viktiga rutiner för att undvika vanliga återfall. 

Börja nu

0% Complete
0/84 Steps

15 veckor med övningar

Effektiv Stresshantering

Denna kurs ger dig förståelse för orsakerna bakom stress och redskap till att hantera stress i vardagen så att du kan få en sund balans mellan aktivitet och återhämtning.

Börja nu

0% Complete
0/62 Steps

15 veckor med övningar

Stärk Din Självkänsla

Denna kurs vänder sig till dig som vill hitta din inre röst och dina värderingar, stärka din självkänsla, bli mer trygg och bättre på att sätta gränser, säga nej och utveckla ömsesidiga relationer.

Börja nu

0% Complete
0/43 Steps


Börja Idag!

Även du kan bli fri med lektioner i psykologi