Mitt Konto

Aktuella kurser som jag är inskriven på

De Mest Populära Kurserna

Dessa kurser innehåller tekniker från terapi och aktuell förskning för att få fokuserad och snabb effekt

Effektiva strategier för snabb lindring

Utmattning: Bli fri från utmattning & få nya krafter

Denna kurs handlar om hur du snabbast möjligt kan återhämta dig från utmattning, få nya krafter och komma tillbaka till ditt liv genom att använda effektiva verktyg och införa viktiga rutiner för att undvika återfall. 

Verktyg för snabb återhämtning & hållbar livsbalans

Stresshantering: Bli fri från stress

Denna kurs ger dig förståelse för orsakerna bakom stress och redskap till att hantera stress i vardagen så att du kan få en sund balans mellan aktivitet och återhämtning.

Finn din inre kärna

Självkänsla: Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Denna kurs vänder sig till dig som vill hitta och stärka din inre röst, din mening och dina värderingar, stärka din självkänsla, bli mer trygg i dig själv och bättre på att stå på dig, sätta gränser, säga nej och utveckla ömsesidiga relationer.

Livsförändrande övningar

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Denna kurs går igenom 15 viktiga dimensioner som visat sig avgörande inom psykologin för att stärka självkänsla, hantera tankar, känslor och relationer samt få sunda beteenden och rutiner som hjälper dig att leva ett liv där du känner dig fri, effektiv och kan realisera viktiga mål utifrån dina värderingar.

Få balans mellan egna behov & andras krav

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

Denna kurs hjälper dig att förstå din inre kompass och dess 4 viktiga pooler: din historia, dina mål, dina känslor, behov och önskningar samt närståendes påverkan, med syftet att hitta din balans i vardagen utifrån dina viktiga värderingar så att du lever ett friare liv utifrån medvetna val.

Effektiva övningar även för högkänsliga personer

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Denna kurs hjälper dig att bli uppmärksam på och förstå signaler från ditt inre, lyssna på och hantera känslor och tankar samt skapa sunda rutiner för ett liv där du känner dig fri och i harmoni med dig själv och omgivningen.

Börja Idag!

Även du kan bli fri med lektioner i psykologi