Känsla av sammanhang – KASAM

Må bättre genom att försöka förstå mänskliga reaktioner under kriser som denna (1 minuts läsning)

Tidigare inlägg har handlat om hur du kan hantera tuffa livssituationer som denna genom att förändra ditt förhållningssätt, mer specifikt, din känsla av sammanhang och dess dimensioner: Förståelig, hanterbar, meningsfull. Förståelig innebär att ha en övertygelse om att: – Saker händer på ett ordnat och förutsägbart sätt. – Vi kan förstå händelser i våra liv och […]

Må bättre genom att försöka förstå mänskliga reaktioner under kriser som denna (1 minuts läsning) Read More »

Må bättre genom att granska hur du ser på kriser (1 minuts läsning)

Må bättre genom att granska hur du ser på kriser (1 minuts läsning) Här fortsätter svaret på frågan: Vad kan du göra när du tvingas stanna hemma länge i dessa tider? Tidigare inlägg har handlat om hur du kan hantera tuffa livssituationer som denna genom att förändra ditt förhållningssätt, mer specifikt, din känsla av sammanhang.Känsla

Må bättre genom att granska hur du ser på kriser (1 minuts läsning) Read More »

Må bättre genom att utveckla 3 viktiga personliga resurser (1 minuts läsning)

Må bättre genom att utveckla 3 viktiga personliga resurser (1 minuts läsning) Här fortsätter svaret på frågan, här med fokus på att utveckla personliga resurser: Vad kan du göra när du tvingas stanna hemma länge i dessa tider? Tidigare inlägg har handlat om hur du kan hantera tuffa livssituationer som denna. Bland annat kan detta

Må bättre genom att utveckla 3 viktiga personliga resurser (1 minuts läsning) Read More »

Må bättre genom att identifiera dina viktiga personliga resurser (1 minuts läsning)

Här fortsätter svaret på frågan: Vad kan du göra när du tvingas stanna hemma länge i dessa tider? Tidigare inlägg har handlat om hur du kan hantera negativa och oroande tankar genom att förändra ditt förhållningssätt, mer specifikt, din känsla av sammanhang. Människor måste ständigt hantera utmaningar och använda sina resurser för att klara av

Må bättre genom att identifiera dina viktiga personliga resurser (1 minuts läsning) Read More »

Må bättre genom att besöka din speciella plats & ta med den hem (1 minuts läsning)

Här fortsätter svaret på frågan: Vad kan du göra när du tvingas stanna hemma länge i dessa tider? Tidigare inlägg har handlat om hur du kan hantera negativa och oroande tankar genom att förändra ditt förhållningssätt, mer specifikt, din känsla av sammanhang och hur du kan försöka hitta nya sammanhang. Inför den kommande helgen föreslår

Må bättre genom att besöka din speciella plats & ta med den hem (1 minuts läsning) Read More »

Må bättre genom att hitta & besöka din speciella plats (1-minuts läsning)

Här fortsätter svaret på frågan: Vad kan du göra när du tvingas stanna hemma länge i dessa tider? Tidigare inlägg har handlat om hur du kan hantera negativa och oroande tankar genom att förändra ditt förhållningssätt, mer specifikt, din känsla av sammanhang och hur du kan försöka hitta nya sammanhang. Ett annat sätt att hitta

Må bättre genom att hitta & besöka din speciella plats (1-minuts läsning) Read More »

Stresshantering genom attityderna begripligt, hanterbart och meningsfullt

Stresshantering genom attityderna begripligt, hanterbart och meningsfullt Här fortsätter svaret på frågan:Vad kan du göra när du tvingas stanna hemma länge i dessa tider Öka känslan av sammanhang & attityderna begripligt, hanterbart & meningsfullt Stresshantering är kopplat till attityderna begripligt, hanterbart och meningsfullt. Detta inlägg fortsätter med hur du kan hantera negativa och oroande tankar

Stresshantering genom attityderna begripligt, hanterbart och meningsfullt Read More »

Stresshantering: Gör det begripligt, hanterbart och meningsfullt

Stresshantering: Gör det begripligt, hanterbart & meningsfullt Här fortsätter svaret på frågan: Vad kan du göra när du tvingas stanna hemma i dessa tider, här mer specifikt, hantera negativa och oroande tankar. Stresshantering: Att göra din situation mer begriplig, hanterbar och meningsfull kan öka ditt välmående. Öka din känsla av sammanhang – KASAM Känsla av

Stresshantering: Gör det begripligt, hanterbart och meningsfullt Read More »

Stresshantering genom att öka känslan av sammanhang – KASAM

Stresshantering & KASAM när du tvingas stanna hemma länge Stresshantering är viktigt i dessa tider och kan uppnås genom att öka känslan av sammanhang KASAM. Här fortsätter svaret på frågan: Vad kan man göra när man tvingas stanna hemma länge i dessa tider? Här fortsätter inlägget om hur du kan hantera negativa och oroande tankar,

Stresshantering genom att öka känslan av sammanhang – KASAM Read More »