Må bättre genom att identifiera dina viktiga personliga resurser (1 minuts läsning)

Här fortsätter svaret på frågan: Vad kan du göra när du tvingas stanna hemma länge i dessa tider?

Tidigare inlägg har handlat om hur du kan hantera negativa och oroande tankar genom att förändra ditt förhållningssätt, mer specifikt, din känsla av sammanhang.

Människor måste ständigt hantera utmaningar och använda sina resurser för att klara av detta, till exempel pengar, självförtroende och socialt stöd.

Det finns en risk att våra hanteringsmekanismer misslyckas om känslan av sammanhang inte är stabil med avseende på den aktuella situationen. Detta kan i sin tur leda till stress och sjukdom.

Om känslan av sammanhang är hög kommer det som stressar istället inte nödvändigtvis att vara skadligt.

Därför är det enligt Antonovskys forskning nödvändigt med en balans mellan det som stressar och vilka resurser man har.

Detta kommer att avgöra om en stressande situation blir skadlig, neutral eller bidrar till vår hälsa.

Hitta dina viktiga resurser

Att fundera på – Identifiera vilka resurser och sårbara områden du har för att hantera denna kris genom att utvärdera hur du har det inom 10 områden. Använd skalan: 1 = mycket dåligt, 2 = ganska dåligt, 3 = måttligt, 4 = ganska bra, 5 = mycket bra:
1 Fysisk hälsa
2 Psykisk hälsa
3 Stödjande relationer
4 Sociala aktiviteter
5 Hobbys
6 Nödvändigt stöd: sjukvård etc.
7 Pengar/ekonomi
8 Arbete/studier
9 Informationskällor
10 Personlig utveckling & ideellt bidrag till samhället/organisationer
Har du frågor du önskar svar på kan du skriva dem i kommentarsfältet eller maila mig på jennyrapp@jennyrapp.com om du vill vara anonym.

Hitta mer gratis inspiration om hur du kan bli fri med psykologi på bloggen här https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ eller https://www.instagram.com/jennyrappblifri/ samt på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Självkänsla: Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Stresshantering: Bli fri från stress

Utmattning: Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential


#stress #utveckla #känslor #paus #vila #rädd #stresshantering #resurser #acceptans #mål #ACT #lugn #medvetennärvaro #hälsa #livskvalitet #livsglädje #sundavanor #wwwjennyrappblifrise  #psykologi #självhjälp #måbra #wwwjennyrappcom #lycka #stolthet #självkänsla #livet #motivation #inspiration