Stresshantering genom att öka känslan av sammanhang – KASAM

Stresshantering & KASAM när du tvingas stanna hemma länge

Stresshantering är viktigt i dessa tider och kan uppnås genom att öka känslan av sammanhang KASAM. Här fortsätter svaret på frågan:

Vad kan man göra när man tvingas stanna hemma länge i dessa tider?

Här fortsätter inlägget om hur du kan hantera negativa och oroande tankar, mer specifikt, vikten av att arbeta med sitt förhållningssätt. Det har gjorts en hel del forskning för att identifiera viktiga dimensioner att fokusera på i livet för att få och upprätthålla hälsa och mående.

Stresshantering genom att öka känslan av sammanhang – KASAM

Hantera dessa stressande tider genom att öka känslan av sammanhang. Känsla av sammanhang, också kallat KASAM, är ett koncept utvecklat av Antonovsky. Han har forskat på kopplingarna mellan hälsa, stress och olika hanteringsstrategier som människor ofta använder sig av. Känsla av sammanhang utmärker dem som lyckas hantera stressande livssituationer med mindre påverkat mående som t.ex. under denna kristid.

Känsla av sammanhang utmärks av i vilken utsträckning man har en genomgripande, varaktig och dynamisk känsla av tillit till att stressande situationer är:
1) begripliga
2) hanterbara
3) meningsfulla

Mer om stresshantering genom att öka känslan av sammanhang KASAM i nästa inlägg.

Har du frågor du önskar svar på kan du skriva dem i kommentarsfältet eller maila mig på jennyrapp@jennyrapp.com om du vill vara anonym.

Hitta mer gratis inspiration om hur du kan bli fri med psykologi på bloggen här https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ eller https://www.instagram.com/jennyrappblifri/ samt på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Självkänsla: Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Stresshantering: Bli fri från stress

Utmattning: Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

#stress #trött #känslor #paus #vila #rädd #stresshantering #utbränd #acceptans #utmattning #ACT #lugn #medvetennärvaro #hälsa #livskvalitet #livsglädje #sundavanor #wwwjennyrappblifrise #psykologi #självhjälp #måbra #wwwjennyrappcom #lycka #stolthet #självkänsla #livet #motivation #inspiration