Må bättre genom att utveckla din självförmåga (1 minuts läsning)

Må bättre genom att utveckla din självförmåga (1 minuts läsning)

Detta inlägg fortsätter med hur du kan må bättre under denna kris genom att utveckla dig själv och din självkänsla.

Utveckla din självförmåga

Ett viktigt begrepp är självförmåga, på engelska self-efficacy. Det ger ytterligare en dimension för hur vi ser på oss själva. Tidigare inlägg har handlat om skillnaderna mellan självförtroende, självkänsla och självaktning.

Begreppet självförmåga är ens övertygelse om ens förmåga att utföra specifika uppgifter eller åtgärder. Det vill säga i förhållande till en specifik utmaning, som till exempel att klippa gräset. Detta gäller oberoende av hur vi värdesätter den aktuella aktiviteten.
Om det inte är en viktig uppgift för oss att vara bra på låter vi det inte påverka vårt egenvärde.

Detta gör att vårt egenvärde huvudsakligen förblir oförändrat. Detta oavsett om vi bedömer vår förmåga som hög eller låg när det gäller att utföra denna aktivitet.

Forskning har visat att utveckla sin självförmåga kan öka välbefinnande, och stresstolerans. Det kan också minska sårbarheten för att utveckla depression. Att utveckla sin självförmåga kan även stärka självkänslan.

Fundera på din självförmåga:

Hur upplever du din självförmåga när det gäller att hantera kriser som denna?

Vad gör andra runt om dig som du upplever har hög självförmåga när det gäller att hantera kriser?

Vad kan du lära av dem?

Mer om hur du kan prata emot en inre kritisk röst och stärka din självkänsla i nästa inlägg. Se även gratisbloggen eller kursen Stärk din självkänsla och utveckla din inre trygghet på https://jennyrappblifri.se

Mer information

Har du frågor du önskar svar på kan du skriva dem i kommentarsfältet. Mailaila mig på jennyrapp@jennyrapp.com

Hitta mer gratis inspiration om hur du kan bli fri med psykologi på bloggen https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ eller https://www.instagram.com/jennyrappblifri/ samt på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Självkänsla: Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Stresshantering: Bli fri från stress

Utmattning: Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

 

Må bättre genom att utveckla din självförmåga

#stress #trött #känslor #paus #vila #rädd #stresshantering #utbränd #acceptans #utmattning #ACT #lugn #medvetennärvaro #hälsa #livskvalitet #livsglädje #sundavanor #wwwjennyrappblifrise  #psykologi #självhjälp #måbra #wwwjennyrappcom #lycka #stolthet #självkänsla #livet #motivation #inspiration