Hur du kan öka din självkänsla (1 minuts läsning)

Hur du kan öka din självkänsla (1 minuts läsning)

Detta inlägg fortsätter med hur du kan må bättre under denna kris genom att både öka din självkänsla och ditt självförtroende.

Öka din självkänsla

Vi behöver både självförtroende och självkänsla eftersom de hör ihop. Den samlade bedömningen du gör av ditt självförtroende och vanan att ge dig själv mer kärlek och förståelse förbättrar din självkänsla, vilket i sin tur förbättrar ditt självförtroende. När ditt självförtroende ökar kommer det troligtvis öka din självkänsla ytterligare.

Därför är det av många skäl viktigt att spendera mer tid med att utforska nya och lagom svåra aktiviteter som kan stärka ditt självförtroende och därigenom kanske även din självkänsla. För att förbättra hur du värderar på dig själv, din självaktning, är det också viktigt att arbeta med självförmågan eftersom denna också kan påverkas och påverkar ditt välbefinnande. Mer om detta i kommande inlägg.

Pröva detta för att öka din självkänsla

För att utveckla din självkänsla och självförmåga kan du:

– testa nya hobbys och intressen som du både är imponerad av och som verkar lagom svåra och utmanande. Det vill säga gärna med stegvis inlärning och belöning så att du snabbt kan få feedback och hjälp.

– Utför gärna denna aktivitet med andra som är duktiga på den och som därför kan förklara och svara på frågor om hur du kan utvecklas ytterligare.

Mer om hur du kan prata emot en inre kritisk röst och stärka din självkänsla i nästa inlägg. Se även gratisbloggen eller kursen Stärk din självkänsla och utveckla din inre trygghet på https://jennyrappblifri.se

Mer information

Har du frågor du önskar svar på kan du skriva dem i kommentarsfältet. Maila mig på jennyrapp@jennyrapp.com

Hitta mer gratis inspiration om hur du kan bli fri med psykologi på bloggen här https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ eller https://www.instagram.com/jennyrappblifri/ samt på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Självkänsla: Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Stresshantering: Bli fri från stress

Utmattning: Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

Hur du kan öka din självkänsla

#stress #trött #känslor #paus #vila #rädd #stresshantering #utbränd #acceptans #utmattning #ACT #lugn #medvetennärvaro #hälsa #livskvalitet #livsglädje #sundavanor #wwwjennyrappblifrise  #psykologi #självhjälp #måbra #wwwjennyrappcom #lycka #stolthet #självkänsla #livet #motivation #inspiration