acceptera

Stresshantering genom attityderna begripligt, hanterbart och meningsfullt

Stresshantering genom attityderna begripligt, hanterbart och meningsfullt Här fortsätter svaret på frågan:Vad kan du göra när du tvingas stanna hemma länge i dessa tider Öka känslan av sammanhang & attityderna begripligt, hanterbart & meningsfullt Stresshantering är kopplat till attityderna begripligt, hanterbart och meningsfullt. Detta inlägg fortsätter med hur du kan hantera negativa och oroande tankar […]

Stresshantering genom attityderna begripligt, hanterbart och meningsfullt Read More »

Stresshantering: Gör det begripligt, hanterbart och meningsfullt

Stresshantering: Gör det begripligt, hanterbart & meningsfullt Här fortsätter svaret på frågan: Vad kan du göra när du tvingas stanna hemma i dessa tider, här mer specifikt, hantera negativa och oroande tankar. Stresshantering: Att göra din situation mer begriplig, hanterbar och meningsfull kan öka ditt välmående. Öka din känsla av sammanhang – KASAM Känsla av

Stresshantering: Gör det begripligt, hanterbart och meningsfullt Read More »

Stresshantering genom att öka känslan av sammanhang – KASAM

Stresshantering & KASAM när du tvingas stanna hemma länge Stresshantering är viktigt i dessa tider och kan uppnås genom att öka känslan av sammanhang KASAM. Här fortsätter svaret på frågan: Vad kan man göra när man tvingas stanna hemma länge i dessa tider? Här fortsätter inlägget om hur du kan hantera negativa och oroande tankar,

Stresshantering genom att öka känslan av sammanhang – KASAM Read More »

Använd acceptans för att nå dina mål även i kris-tider (1 minuts läsning)

Använd acceptans för att nå dina mål även i kristider Detta inlägg handlar om hur du kan använda acceptans för att nå dina mål även i kristider. Även detta är en del i det första steget i att hantera en kris och som handlar om att använda tekniker för att lugna sig själv. De senaste inläggen har

Använd acceptans för att nå dina mål även i kris-tider (1 minuts läsning) Read More »

Använd acceptans/ACT för att hantera kriser som denna

Här fortsätter det första steget i att hantera en kris och som handlar om att använda tekniker för att lugna sig själv. De senaste inläggen har handlat om medveten närvaro. En viktig dimension i träning av medveten närvaro är acceptans av livet som det är. Acceptans har även vidareutvecklats till ett eget terapiområde som kallas

Använd acceptans/ACT för att hantera kriser som denna Read More »

Använd mindfulness/medveten närvaro för att lugna dig i kriser

Här fortsätter det första steget i att hantera en kris. Det handlar om att använda tekniker för att lugna sig själv när du upplever en hög och obehaglig stressnivå. Medveten närvaro skapar lugn genom att man observerar obehagliga sinnesintryck, känslor och tankar utan att förändra dem, med vetskapen om att de tids nog ersätts av

Använd mindfulness/medveten närvaro för att lugna dig i kriser Read More »