Använd acceptans/ACT för att hantera kriser som denna

Här fortsätter det första steget i att hantera en kris och som handlar om att använda tekniker för att lugna sig själv. De senaste inläggen har handlat om medveten närvaro.

En viktig dimension i träning av medveten närvaro är acceptans av livet som det är. Acceptans har även vidareutvecklats till ett eget terapiområde som kallas ACT, Acceptance and Commitment Therapy, där även medveten närvaro är en viktig del.

En viktig utgångspunkt i ACT är att livet innebär oundvikligt lidande för alla. Att vi människor delar detta som ett fundamentalt livsvillkor. Vi kommer alla att drabbas genom livet av motgångar, sorger och svårigheter. Detta är särskilt tydligt i dessa kristider.

ACT kan då hjälpa oss med den viktiga konsten att skilja på vad vi kan påverka och vad vi måste acceptera och släppa. ACT används både för personlig utveckling och för att hantera ohälsa, samt annat fysiskt och psykiskt lidande.

Viktiga ACT-frågor är:

– Vad är det som du upplever som problematiskt just nu?

– Vad kan du göra för att påverka de olika problemen?

– Vad är det som du inte kan påverka utan som du behöver acceptera för att ändå leva livet så gott det går?

– Hur kan du leva ditt liv så meningsfullt som möjligt just nu givet dina svar på dessa frågor?

Hitta mer gratis inspiration om hur du kan bli fri med psykologi på bloggen här https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ eller https://www.instagram.com/jennyrappblifri/ samt på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Självkänsla: Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Stresshantering: Bli fri från stress

Utmattning: Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential