Använd acceptans för att nå dina mål även i kris-tider (1 minuts läsning)

Använd acceptans för att nå dina mål även i kristider

Detta inlägg handlar om hur du kan använda acceptans för att nå dina mål även i kristider. Även detta är en del i det första steget i att hantera en kris och som handlar om att använda tekniker för att lugna sig själv.

De senaste inläggen har handlat om att lugna sig genom att använda medveten närvaro och acceptans av livet som det är.

En viktig utgångspunkt i acceptans-övningar är att livet innebär i perioder oundvikligt lidande för oss alla och något som vi därför behöver lära oss att hantera.

Målet med acceptans-övningar är att sluta undvika, förneka eller kämpa mot inre känslor och obehagliga tankar. Istället mår vi på sikt bättre om vi ändrar vårt förhållningssätt och accepterar obehag som lämpliga reaktioner på specifika händelser. Detta gäller inte minst i krissituationer som denna och som vi inte kan kontrollera. Samtidigt är det viktigt att inte mista fokus på de områden vi faktiskt kan kontrollera i vår egna tillvaro.

Nå dina viktiga mål geom acceptans

En viktig dimension inom acceptans är att inte låta störande tankar, känslor eller orimligt stressande situationer hindra oss från att fortsätta försöka nå de mål som speglar vad som är viktigt i våra liv.

Vilka av dina viktiga mål kan du faktiskt fortsätta med? Hur?

I nästa inlägg kommer en övning i detta.

Hitta mer gratis inspiration om hur du kan bli fri med psykologi på bloggen här https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ eller https://www.instagram.com/jennyrappblifri/ samt på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Självkänsla: Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Stresshantering: Bli fri från stress

Utmattning: Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential