Använd mindfulness/medveten närvaro för att lugna dig i kriser

Här fortsätter det första steget i att hantera en kris. Det handlar om att använda tekniker för att lugna sig själv när du upplever en hög och obehaglig stressnivå.

Medveten närvaro skapar lugn genom att man observerar obehagliga sinnesintryck, känslor och tankar utan att förändra dem, med vetskapen om att de tids nog ersätts av andra intryck.

Medveten närvaro innebär att man observerar på en lagom nivå nyfiket och uppmärksamt både inre och yttre upplevelser. Även obehagliga sådana. Tekniken bygger på vetskapen om att vi inte kan styra de impulser som kommer från hjärnan. Men vi kan lära oss att styra hur vi förhåller oss till tankar, känslor och sinnesintryck.

En kort övning i medveten närvaro:

1 Börja med att andas lugnt några andetag

2 Stanna upp och andas för att förankra dig och kroppen i nuet och stunden som den är. Notera hur det känns när du andas och hur upplevelsen ändras när när följer dina inandningar och utandningar.

3 Observera stimuli: vad du upplever, känner och tänker.

4 Acceptera allt du upplever, känner och tänker.

5 Släpp taget – försök inte förändra någonting utan låt det bara vara som det är och vänta på att stimuli ersätts av andra tankar, känslor och sinnesintryck.

Hitta mer gratis inspiration om hur du kan bli fri med psykologi på bloggen här https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ eller https://www.instagram.com/jennyrappblifri/ samt på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Självkänsla: Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Stresshantering: Bli fri från stress

Utmattning: Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential