Bättre självkänsla: Gör dina mål uppnåeliga genom att se dem (1 minuts läsning)

Bättre självkänsla: Gör dina mål uppnåeliga genom att se dem (1 minuts läsning)

Det här inlägget “Bättre självkänsla: Gör dina mål uppnåeliga genom att se dem” fortsätter med hur du kan öka din självkänsla genom att uppnå dina mål.

 

Bättre självkänsla: Gör dina mål uppnåeliga genom att se dem

De 5 viktiga dimensionerna i SMART-modellen hjälper dig med att skapa motiverande mål.

Dina mål bör vara:

Specifika

Mätbara

Uppnåeliga

Relevanta

Tidsbegränsade

De senaste inläggen handlade om hur du kan använda SMART-modellen för att förbättra ditt liv.

Detta kan göras genom att identifiera dina problem samt relaterade specifika problematiska situationer, symptom och konsekvenser.

Därefter är det viktigt att identifiera hur du mäter dina mål och delmål för att hålla dig motiverad.

Du gör dina mål UPPNÅELIGA genom att identifiera realistiska och hälsosamma mål. Detta inkluderar att ändra, öka och minska olika beteenden.

Inspirera dig själv genom att fundera på för vart och ett av dina problem hur ditt liv kommer att bli och känna efteråt när problemet är löst, har försvunnit eller hanteras på ett annat sätt.

Försök att se dig själv framför dig i dina tankar. Vad gör du då annorlunda?

Mer om hur du kan stärka din självkänsla finns på gratisbloggen eller kursen Stärk din självkänsla och utveckla din inre trygghet på https://jennyrappblifri.se

 

 Mer information:

Maila dina frågor på jennyrapp@jennyrapp.se 

Hitta mer inspiration om hur du blir fri med psykologi på bloggen: https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ 

på Instagram: https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

Temabibliotek på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

 

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Bli fri från stress

Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

Se även dessa användarvänliga medicinska forskningsdatabaser:

Världens största statsfinansierade medicinska bibliotek: www.nlm.nih.gov

Johns Hopkins University: www.hopkinsmedicine.org

Harvard University: www.health.harvard.edu

Oxford universitet: http://solo.bodleian.ox.ac.uk/

Bättre självkänsla: Gör dina mål uppnåeliga genom att se dem
Bättre självkänsla: Gör dina mål uppnåeliga genom att se dem