Bättre självkänsla: Så gör du dina mål uppnåeliga (1 minuts läsning)

Bättre självkänsla: Så gör du dina mål uppnåeliga (1 minuts läsning)

Det här inlägget “Bättre självkänsla: Så gör du dina mål uppnåeliga” fortsätter med hur du kan öka din självkänsla genom att uppnå dina mål.

 

Bättre självkänsla: Så gör du dina mål uppnåeliga

De 5 viktiga dimensionerna i SMART-modellen hjälper dig med att skapa motiverande mål.

Dina mål bör vara:

Specifika

Mätbara

Uppnåeliga

Relevanta

Tidsbegränsade

De senaste inläggen handlade om hur du kan använda SMART-modellen för att förbättra ditt liv.

Detta kan göras genom att specificera dina problem, 2-3 specifika problemsituationer samt relaterade symtom och konsekvenser i ditt liv.

Därefter är det viktigt att identifiera hur du mäter dina mål och delmål för att hålla dig motiverad.

Steg 5 fokuserar på att göra dina mål UPPNÅELIGA genom att identifiera realistiska och hälsosamma mål som blir sätt att hantera dina problem på.

Ofta inkluderar detta att du ändrar ditt beteende. Men också vad du behöver göra mer av och vad du behöver göra mindre av.

Mer om hur du kan stärka din självkänsla finns på gratisbloggen eller kursen Stärk din självkänsla och utveckla din inre trygghet på https://jennyrappblifri.se

 

Mer information:

Maila dina frågor på jennyrapp@jennyrapp.se 

Hitta mer inspiration om hur du blir fri med psykologi på bloggen: https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ 

på Instagram: https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

Temabibliotek på den engelska bloggenhttps://www.jennyrapp.com/

 

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Bli fri från stress

Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

Se även dessa användarvänliga medicinska forskningsdatabaser:

Världens största statsfinansierade medicinska bibliotek: www.nlm.nih.gov

Johns Hopkins University: www.hopkinsmedicine.org

Harvard University: www.health.harvard.edu

Oxford universitet: http://solo.bodleian.ox.ac.uk/

Bättre självkänsla: Så gör du dina mål uppnåeliga
Bättre självkänsla: Så gör du dina mål uppnåeliga