Må bättre genom att förstå de 6 stadierna i en kris (1 minuts läsning)

Må bättre genom att förstå de 6 stadierna i en kris (1 minuts läsning)

Tidigare inlägg har handlat om hur du kan hantera tuffa livssituationer som denna genom att förändra ditt förhållningssätt.

Mer specifikt, din känsla av sammanhang och dess dimensioner:

Förståelig

Hanterbar

Meningsfull

Förståelig innebär att ha en övertygelse om att: – Saker händer på ett ordnat och förutsägbart sätt. – Vi kan förstå händelser i våra liv och rimligen förutsäga vad som kommer att hända i framtiden. Detta inlägg fortsätter med krisens förståeliga konsekvenser på vårt mående.

De 6 stadierna i kriskurvan

Under en kris befinner vi människor oss på olika ställen i kriskurvan. Kriskurvan består vanligen av följande stadier och som vi behöver olika lång tid för att ta oss igenom – timmar – dagar – veckor – år:

Stadie 1: Chock & förnekelse över vad som hänt och dess konsekvenser.

Stadie 2: Ilska mot allt och alla.

Stadie 3: Köpslående/få krisens konsekvenser ändrade och försöka att ställa allt tillrätta.

Stadie 4: Nedstämdhet och uppgivenhet när man inser oundvikliga konsekvenser.

Stadie 5: Acceptans av den nya verkligheten efter att man överblickat krisens konsekvenser och de akuta faserna samt förlikat sig med dessa.

Stadie 6: Nyorientering – livet påverkas inte längre direkt negativt av krisens hinder.

Mer om detta i kommande inlägg.

Har du frågor du önskar svar på kan du skriva dem i kommentarsfältet eller maila mig på jennyrapp@jennyrapp.com

Hitta mer gratis inspiration om hur du kan bli fri med psykologi på bloggen här https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ eller https://www.instagram.com/jennyrappblifri/ samt på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Självkänsla: Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Stresshantering: Bli fri från stress

Utmattning: Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential