Förstå något mer mogna strategier för att hantera starka känslor (1 minuts läsning)

Förstå något mer mogna strategier för att hantera starka känslor (1 minuts läsning)

Här fortsätter inlägget “Förstå något mer mogna strategier för att hantera starka känslor” om hur du kan öka din självkänsla genom att hantera dina tankar och känslor.

Förstå något mer mogna strategier för att hantera starka känslor:

Försvarsmekanismer kan delas in i fyra nivåer. Nivåerna speglar olika mognadsnivåer och innebär alltmer konstruktiva sätt att hantera svåra känslor.

Detta inlägg fortsätter med nivå III som innehåller mellanliggande, neurotiska försvar som är vanliga vid milda ångestproblem men också i diagnoser som fobier och panikstörning. De orsakar användaren mer obehag än observatören.

Intellektualisering är när en person undviker obekväma känslor genom att fokusera på fakta och logik. Detta neutraliserar ångest genom att ignorera de emotionella reaktionerna. Detta kommer mindre sannolikt att leda till pinsamma ögonblick jämfört med att använda mer primitiva försvarsmekanismer. Problemet är att känslorna kan behöva erkännas för att man ska kunna gå vidare.

De två försvarsmekanismerna isolering och annullering är kopplade till intellektualisering vilket nästa inlägg handlar om.

Mer om hur du kan stärka din självkänsla i nästa inlägg. Se även gratisbloggen eller kursen Stärk din självkänsla och utveckla din inre trygghet på https://jennyrappblifri.se

Mer information:

Har du frågor du önskar svar på kan du skriva dem i kommentarsfältet. Maila mig på jennyrapp@jennyrapp.com 

Hitta mer inspiration om hur du blir fri med psykologi på bloggen: https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ 

eller på Instagram: https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

Temabibliotek på den engelska bloggenhttps://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Bli fri från stress

Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

#självkänsla #försvarsmekanism #stress #stolt #känslor  #självkänsla #wwwjennyrappblifrise #stresshantering #utbränd #utmattning  #acceptans #självförtroende #ACT #lugn #medvetennärvaro #hälsa #livskvalitet #livsglädje #sundavanor #psykologi #sälvhjälp #måbra #vila #lycka #harmoni #motivation #inspiration