Öka din självkänsla genom att förstå något mer mogna strategier för att hantera starka känslor (1 minuts läsning)

Öka din självkänsla genom att förstå något mer mogna strategier för att hantera starka känslor (1 minuts läsning)

Detta inlägg “Öka din självkänsla genom att förstå något mer mogna strategier för att hantera starka känslor” fortsätter med hur du kan öka din självkänsla genom att hantera dina tankar och känslor.

Öka din självkänsla genom att förstå något mer mogna strategier för att hantera starka känslor:

Försvarsmekanismer kan delas in i fyra nivåer. Nivåerna speglar olika mognadsnivåer och blir därför alltmer konstruktiva sätt att hantera svåra känslor.

Nivå III består av mellanliggande, neurotiska försvar som är vanliga vid milda ångestproblem men också i diagnoser som fobier och panikstörning. De orsakar användaren mer obehag än observatören.

Exempel på försvarsmekanismer på denna nivå är:

Bortträngning driver smärtsamma eller farliga tankar in i det omedvetna vilket hindrar oss från att bli medvetna om dem. Tankarna kan återvända genom symptom och handlingar som vi inte är medvetna om, men som är synliga för andra.

Förskjutning är när vi omdirigerar tankar, känslor och impulser riktade mot en person till en annan person.

Reaktionsbildning omvandlar oönskade eller farliga tankar, känslor eller impulser till deras motsatser. Reaktionsbildning är en adaptiv snarare än destruktiv försvarsmekanism.

Mer om hur du kan stärka din självkänsla i nästa inlägg. Se även gratisbloggen eller kursen Stärk din självkänsla och utveckla din inre trygghet på https://jennyrappblifri.se

Mer information:

Har du frågor du önskar svar på kan du skriva dem i kommentarsfältet. Maila mig på jennyrapp@jennyrapp.com 

Hitta mer inspiration om hur du blir fri med psykologi på bloggen: https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ 

eller på Instagram: https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

Temabibliotek på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Bli fri från stress

Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

Öka din självkänsla genom att förstå något mer mogna strategier för att hantera starka känslor
Öka din självkänsla genom att förstå något mer mogna strategier för att hantera starka känslor

#självkänsla #försvarsmekanism #stress #stolt #känslor  #självkänsla #wwwjennyrappblifrise #stresshantering #utbränd #utmattning  #acceptans #självförtroende #ACT #lugn #medvetennärvaro #hälsa #livskvalitet #livsglädje #sundavanor #psykologi #sälvhjälp #måbra #vila #lycka #harmoni #motivation #inspiration