Öka din självkänsla genom att utveckla fler mogna strategier för att hantera starka känslor (1 minuts läsning)

Öka din självkänsla genom att utveckla fler mogna strategier för att hantera starka känslor (1 minuts läsning)

Här fortsätter inlägget “Öka din självkänsla genom att utveckla fler mogna strategier för att hantera starka känslor” med hur du kan öka din självkänsla genom att hantera dina tankar och känslor.

Öka din självkänsla genom att utveckla fler mogna strategier för att hantera starka känslor:

Psykiatern Vaillant har grupperat försvarsmekanismerna i fyra nivåer. Nivåerna speglar olika mognadsnivåer och innebär alltmer konstruktiva sätt att hantera svåra känslor.

Detta inlägg fortsätter med nivå III som innehåller mellanliggande, neurotiska försvar som är vanliga vid milda ångestproblem men också i diagnoser som fobier och panikstörning. De orsakar användaren mer obehag än observatören.

Försvarsmekanismen isolering är när en person skiljer idéer eller känslor från resten av sina tankar.

Detta skapar ett mellanrum mellan en obehaglig eller hotande tanke och andra tankar och känslor.

Genom detta kommer den hotande tanken att bli ihågkommen mindre ofta och blir mindre benägen att påverka självkänsla och identitet. Freud använde exemplet med en person som startar ett samtalsämne och sedan pausar innan hen fortsätter till ett annat ämne. Pausen skapar avstånd mellan de två ämnena.

De två försvarsmekanismerna isolering och annullering är kopplade till intellektualisering. Annullering är ämnet i nästa inlägg.

Mer om hur du kan stärka din självkänsla i nästa inlägg. Se även gratisbloggen eller kursen Stärk din självkänsla och utveckla din inre trygghet på https://jennyrappblifri.se

Mer information:

Har du frågor du önskar svar på kan du skriva dem i kommentarsfältet. Maila mig på jennyrapp@jennyrapp.com 

Hitta mer inspiration om hur du blir fri med psykologi på bloggen: https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ 

eller på Instagram: https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

Temabibliotek på den engelska bloggenhttps://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Bli fri från stress

Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

Öka din självkänsla genom att utveckla fler mogna strategier för att hantera starka känslor
Öka din självkänsla genom att utveckla fler mogna strategier för att hantera starka känslor

#självkänsla #försvarsmekanism #stress #stolt #känslor  #självkänsla #wwwjennyrappblifrise #stresshantering #utbränd #utmattning  #acceptans #självförtroende #ACT #lugn #medvetennärvaro #hälsa #livskvalitet #livsglädje #sundavanor #psykologi #sälvhjälp #måbra #vila #lycka #harmoni #motivation #inspiration