De omogna sätten vi ibland använder för att hantera starka känslor (1 minuts läsning)

De omogna sätten vi ibland använder för att hantera starka känslor (1 minuts läsning)

Detta inlägg “Öka din självkänsla genom att förstå de omogna sätten vi ibland använder för att hantera starka känslor” fortsätter med hur du kan öka din självkänsla genom att hantera dina tankar och känslor.

De omogna sätten vi ibland använder för att hantera starka känslor:

Alla försvarsmekanismer är effektiva, om än i olika grad, för att hantera obehagliga inre konflikter, känslor och tankar. Vi använder dem när vi hanterar viktiga relationer och utmanande situationer. Förra inlägget beskrev psykiatern Vaillants 4 nivåer.

Nivå I: Psykotiska, patologiska försvar involverar ett uttalat brott med objektiv verklighet som i psykos. Även om detta inte är vanligt bland friska vuxna på dagtid, använder vi dem i drömmar. De är vanliga under barndomen. De kan också användas av vuxna i extrema situationer. Till exempel när man utsätts för en traumatisk händelse.

Exempel på denna nivå av försvarsmekanism är att vara övertygad om att den andra personen är ond, även kallad vilseledande projektion. Den innebär att man tillskriver någon sin egna hotfulla tankar, känslor och impulser som inte är baserade på verkligheten som till exempel i paranoia. Den inkluderar även att skylla på andra, samhället, historien eller ekonomin för egna misslyckanden.

Ett annat exempel på en försvarsmekanism på denna nivå är psykotiskt förnekande. Det är vägran att acceptera verkligheten eller fakta. Att agera som om en hotfull eller smärtsam händelse, tanke eller känsla inte fanns eller något som personen inte vill erkänna.

Slutligen involverar försvarsmekanismen psykotisk verklighetsförändring en grundläggande förändring av den yttre verkligheten som när man anser  att man befinner sig på en annan plats.

Mer om hur du kan stärka din självkänsla i nästa inlägg. Se även gratisbloggen eller kursen Stärk din självkänsla och utveckla din inre trygghet på https://jennyrappblifri.se

Mer information:

Har du frågor du önskar svar på kan du skriva dem i kommentarsfältet. Maila mig på jennyrapp@jennyrapp.com 

Hitta mer inspiration om hur du blir fri med psykologi på bloggen: https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ 

eller på Instagram: https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

Temabibliotek på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Bli fri från stress

Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

De omogna sätten vi ibland använder för att hantera starka känslor
De omogna sätten vi ibland använder för att hantera starka känslor

#självkänsla #försvarsmekanism #stress #stolt #känslor  #självkänsla #wwwjennyrappblifrise #stresshantering #utbränd #utmattning  #acceptans #självförtroende #ACT #lugn #medvetennärvaro #hälsa #livskvalitet #livsglädje #sundavanor #psykologi #sälvhjälp #måbra #vila #lycka #harmoni #motivation #inspiration