Självkänsla: Hur oväntade livshändelser kan skada oss (1 minuts läsning)

Självkänsla: Hur oväntade livshändelser kan skada oss (1 minuts läsning)

Detta inlägg “Självkänsla: Hur oväntade livshändelser kan skada oss” fortsätter med hur du kan öka din självkänsla genom att vara uppmärksam på dina känslor.

 

Självkänsla: Hur oväntade livshändelser kan skada oss:

Känslor aktiverar beteendemässiga och motiverande impulser som är viktiga för vår överlevnad och signalerar våra mänskliga behov för oss.

Som tidigare nämnts har Panksepp baserat på forskning identifierat tre typer av stora motivationssystem med olika funktioner:

1 Det dominerande hot-systemet för att kämpa för överlevnad

2 Det stimulans och resurssökande drivsystemet

3 Trygghetssystemet för att få tillräcklig återhämtning

Hotsystemet har ofta varit överaktivt när man fått allvarligare problem med stress och utmattning. Ofta har man då även glömt bort sina starka sidor och vad man är bra på, vilka båda är viktiga delar i en stark och stabil självkänsla.

Systemet är ofta den främsta orsaken till stress. Det aktiveras när vi bland annat stöter på oväntade och utmanande livshändelser, som när vi oroar oss för vår eller andras hälsa, förlorar jobbet eller en partner, har svårt att leva upp till höga förväntningar från andra etc.

Mer om hur du kan stärka din självkänsla finns på gratisbloggen eller kursen Stärk din självkänsla och utveckla din inre trygghet på https://jennyrappblifri.se

 

Mer information:

Maila dina frågor på jennyrapp@jennyrapp.se 

Hitta mer inspiration om hur du blir fri med psykologi på bloggen: https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ 

eller på Instagram: https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

Temabibliotek finna på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

 

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Bli fri från stress

Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

 

Se även dessa användarvänliga medicinska forskningsdatabaser:

Världens största statsfinansierade medicinska bibliotek: www.nlm.nih.gov

Johns Hopkins University: www.hopkinsmedicine.org

Harvard University: www.health.harvard.edu

Oxford universitet: http://solo.bodleian.ox.ac.uk/

Hur oväntade livshändelser kan skada oss
Hur oväntade livshändelser kan skada oss