Bättre självkänsla: Uppnå dina mål genom att förstå både din vilja och din förmåga (1 minuts läsning)

Bättre självkänsla: Uppnå dina mål genom att förstå både din vilja och din förmåga (1 minuts läsning)

Det här inlägget Bättre självkänsla: Uppnå dina mål genom att förstå både din vilja och din förmåga fortsätter med hur du kan förbättra din självkänsla genom att göra förändringar i ditt liv.

Det senaste inlägget handlade om hur du kan förbättra chanserna att nå dina mål.

Det måste finnas en personlig övertygelse om varför det är nödvändigt att genomföra de önskade förändringarna. 

Det är viktigt eftersom all förändring skapar någon form av obehag. Detta är en av orsakerna till varför det är lättare att inte förändras. utan att istället förbli densamma.

Bättre självkänsla: Uppnå dina mål genom att förstå både din vilja och din förmåga

Hershey & Blanchard har introducerat en färdighetsmatris som har hjälpt många med personlig utveckling och som finns med i många ledarskapsutvecklingsprogram.

Denna matris har två axlar som kan anpassas även till förändringsprojekt:

Den ena är nivå av förmåga/level of skill: hur kompetent är personen när det gäller att genomföra den specifika uppgiften. Skalan går från låg förmåga till hög förmåga i de olika dimensionerna som krävs för att framgångsrikt genomföra en förändring.

Den andra axeln är nivån av villighet/level of will: Hur villig är personen att genomföra den specifika uppgiften. Det gäller både utifrån tilltro till den egna förmågan och i vilken grad man känner ansvar för att genomföra den, det vill säga motivationsnivån. Man kan skatta sig från låg motivation till hög motivation.

Mer om hur du kan stärka din självkänsla finns på bloggen eller på kursen Stärk din självkänsla och utveckla din inre trygghet på https://jennyrappblifri.se

 

Mer information:

Maila dina frågor på jennyrapp@jennyrapp.se

Hitta mer inspiration om hur du blir fri med psykologi på bloggen: https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ 

på Instagram: https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

Temabibliotek på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

 

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Bli fri från stress

Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

Se även dessa användarvänliga medicinska forskningsdatabaser:

Världens största statsfinansierade medicinska bibliotek: www.nlm.nih.gov

Johns Hopkins University: www.hopkinsmedicine.org

Harvard University: www.health.harvard.edu

Oxford universitet: http://solo.bodleian.ox.ac.uk/

Bättre självkänsla: Uppnå dina mål genom att förstå både din vilja och din förmåga
Bättre självkänsla: Uppnå dina mål genom att förstå både din vilja och din förmåga