Öka din självkänsla genom att förstå osund skam (1 minuts läsning)

Öka din självkänsla genom att förstå osund skam (1 minuts läsning)

Här fortsätter inlägget “Öka din självkänsla genom att förstå osund skam” med hur du kan öka din självkänsla genom att förstå dina känslor.

 

Öka din självkänsla genom att förstå osund skam:

Det här inlägget fortsätter med hur man kan hantera oproportionerlig och smärtsam skam genom att använda Compassion Focused Therapy utvecklad av den brittiska psykologen Paul Gilbert.

Denna terapiform betonar vikten av att använda medkänsla för sig själv, närstående och främlingar. Den fokuserar på att lindra påträngande känslor av skam och självkritik i syfte att leva ett hälsosamt och lyckligt liv.

Ofta är orsaken till sådana problem traumatiska barndomshändelser, vilka i sin tur skapar centrala hot och rädslor om att bli nedvärderad och avvisad.

Detta kan i sin tur leda till säkerhetsbeteenden och undvikandebeteenden, till exempel:

-fokus på att vara självförsörjande

-ovilja att lita på andra

-avvisa andra för att inte riskera att själv bli avvisad

-hålla andra på avstånd

-tolka händelser som personliga svagheter = skam

 

Detta kan skapa andra oavsiktliga konsekvenser såsom:

-överdrivet prestationsfokus

-självkritik

-ensamhet

-brist på närhet

-överdriven omsorg om andra

-isolering

-tröstätande

Vilket i sin tur orsakar mer lidande.

Mer om skam i kommande inlägg.

Mer om hur du kan stärka din självkänsla i nästa inlägg. Se även gratisbloggen eller kursen Stärk din självkänsla och utveckla din inre trygghet på https://jennyrappblifri.se

 

Mer information:

Har du frågor du önskar svar på kan du skriva dem i kommentarsfältet. Maila mig på jennyrapp@jennyrapp.com 

Hitta mer inspiration om hur du blir fri med psykologi på bloggen: https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ 

eller på Instagram: https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

Temabibliotek på den engelska bloggenhttps://www.jennyrapp.com/

 

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Bli fri från stress

Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

Öka din självkänsla genom att förstå osund skam
Öka din självkänsla genom att förstå osund skam