balans

Stresshantering: Bli fri från stress

Kursbeskrivning Denna kurs ger dig förståelse för stress, effektiva stresshanteringsstrategier och väl beprövade verktyg och metoder för att hantera stress i vardagen så att du kan få balans mellan aktivitet och återhämtning. Kursen innehåller hur man kan hantera akuta stresspåslag, sänker stressnivån i vardagen, hur man identifierar stresskällor och stressfällor samt hur man ser till […]

Stresshantering: Bli fri från stress Read More »

Utmattning: Bli fri från utmattning & få nya krafter

Kursbeskrivning Denna kurs handlar om hur man kan läka utmattning, utmattningens 3 faser samt hur man kan arbeta förebyggande för att undvika återfall. Denna kurs ger dig förståelse för och redskap till att hantera stress i vardagen så att du kan få balans mellan aktivitet och återhämtning. Denna kurs ger dig effektiva strategier, övningar och

Utmattning: Bli fri från utmattning & få nya krafter Read More »