Bättre självkänsla: Steg 2 i att utveckla livsmål (1 minuts läsning)

Bättre självkänsla: Steg 2 i att utveckla livsmål (1 minuts läsning)

Detta inlägg “Bättre självkänsla: Steg 2 i att utveckla livsmål” fortsätter med hur du kan öka din självkänsla genom att uppnå dina mål och förbättra ditt liv.

Bättre självkänsla: Steg 2 i att utveckla livsmål

Det senaste inlägget handlade om att betygsätta ditt liv på 10 viktiga livsområden som är kopplade till välbefinnande. Denna information kan användas för att skapa ditt önskade liv, till exempel genom att använda följande steg:

Steg 1: Betygsätt de 10 livsområdena i ditt liv, både idag och där du skulle vara i ditt ideala tillstånd, på en skala 0 = inte alls nöjd till 10 = har helt uppnått mina nuvarande mål i detta livsområde.

Steg 2: Prioritera dina livsområden med målet att identifiera 2-3 områden som du vill utveckla. Det kan till exempel vara de som har det största gapet i antal mellan nuvarande tillstånd och önskat tillstånd eller de områden där du är lägst när det gäller måluppfyllelse. Du väljer.

Mer om följande steg i nästa inlägg.

Mer om hur du kan stärka din självkänsla finns på gratisbloggen eller kursen Stärk din självkänsla och utveckla din inre trygghet på https://jennyrappblifri.se

 

Mer information:

Maila dina frågor på jennyrapp@jennyrapp.se

Hitta mer inspiration om hur du blir fri med psykologi på bloggen: https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ 

på Instagram: https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

Temabibliotek på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Bli fri från stress

Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

Se även dessa användarvänliga medicinska forskningsdatabaser:

Världens största statsfinansierade medicinska bibliotek: www.nlm.nih.gov

Johns Hopkins University: www.hopkinsmedicine.org

Harvard University: www.health.harvard.edu

Oxford universitet: http://solo.bodleian.ox.ac.uk/

Bättre självkänsla: Steg 2 i att utveckla livsmål
Bättre självkänsla: Steg 2 i att utveckla livsmål