Utveckla effektiva verktyg redan idag!

Obs! Viktig information:

All information på denna hemsida och i dessa kurser är i utbildnings- och informativt syfte för friska vuxna över 18 år med avsikten att användas på eget ansvar och risk.

Det är inte hälso- eller sjukvård, och därför inte avsedd för att hantera kriser, sjukdomar, skador eller akuta symtom på ohälsa.

Innehållet på denna hemsida och i dessa kurser ersätter inte rådgivning, undersökning, eller behandling inom hälso- och sjukvården.

Om du inte mår bra eller befinner dig i kris är det istället nödvändigt att du uppsöker professionell hjälp där du bor.


För att börja kursen tryck på den gröna knappen nedanför:

Verktyg 1

Hantera akuta situationer

Verktyg 4

Problemlösning i vardagen

Verktyg 2

Må bra i vardagen

Verktyg 5

Hör dina behov och sätt gränser

Verktyg 3

Skapa sunda rutiner

Verktyg 6

Utveckla plan för att hantera återfall

Bred erfarenhetsbas

Över 1230 framgångsrika terapier

Det avgörande är inte vad som händer oss utan hur vi svarar på det som sker

Jean-Paul Sartre

Fransk författare och filosof

Det är aldrig försent att bli den du skulle kunna bli

George Eliot

Ledande författare under den Victorianska eran

F&S

Vanliga frågor & svar

!

Du kan bli fri med psykologi redan idag!

I denna kurs hittar du både viktiga insikter och verktyg för att skapa en mer balanserad vardag