Effektiv Stresshantering

Current Status
Not Enrolled
Price
199 kr
Get Started

Du är ännu inte inskriven i denna kurs. Ordinarie självkostnadspris för denna kurs är 199 kronor inklusive moms


Kursbeskrivning

Denna kurs ger dig förståelse för stress, effektiva stresshanteringsstrategier och väl beprövade verktyg och metoder för att hantera stress i vardagen så att du kan få balans mellan aktivitet och återhämtning.

Kursen är uppdelad i 15 lektioner indelade som en 15-veckorskurs där du varje vecka får tillgång till nytt material och övningar. Detta upplägg liknar på så vis det upplägg jag har med de klienter jag träffar som söker hjälp med stresshantering. Kursen motsvarar en vanlig kursbok i omfattning och är textbaserad med illustrationer, övningar, övningsblad och tester med syftet att skapa verklig förändring i ditt liv.

Kursen innehåller hur man kan hantera akuta stresspåslag, sänker stressnivån i vardagen, hur man identifierar stresskällor och stressfällor, samt hur man ser till att få en balanserad vardag med sunda rutiner för att undvika framtida problem med stress.

Huvudområden som täcks av kursen:

Kursens verktyg har noga testats dagligen tillsammans med alla de härliga personer som jag mött och som frikostigt delat med sig av stressrelaterade problem, motgångar, lösningar och frågor som kan uppstå.

  • Identifiera och hantera symtom på stress – både akuta stresspåslag men också hur man sänker stressnivån i vardagen
  • Identifiera och hantera typiska stresskällor och fällor
  • Utveckla sin självkänsla, värderingar, prioriteringsstrategier, problemlösningsförmåga och förmågan att sätta gränser
  • Skapa en stressbalanserad vardag med sunda rutiner
  • Utveckla plan för långsiktig stresshantering inklusive hantering av bakslag och återfall

Denna kurs passar dig som vill arbeta med att förebygga stressproblem, har fått problem med stress eller som till och med har tecken på utmattning – sviktande hjärnfunktioner och alllvarligare fysiska symtom – oavsett om du fått det diagnosticerat eller inte.

Kurs Content

Expand All