Bli Fri Med 15 Lektioner I Psykologi

Current Status
Not Enrolled
Price
199 kronor
Get Started

Du är ännu inte inskriven i denna kurs. Ordinarie självkostnadspris för denna kurs är 199 kronor inklusive moms

Kursbeskrivning

Denna kurs handlar om de 15 viktigaste ämnena och insikterna som jag efter mina över 25 års arbete med mänsklig utveckling och ledarutveckling har identifierat som avgörande för att nå och upprätthålla good psykisk hälsa samt även löpande sätta och nå nya mål – hur du kan bli fri med psykologi.

Kursen är uppdelad i 15 lektioner indelade som en 15-veckorskurs där du varje vecka får tillgång till nytt material och övningar. Detta upplägg liknar på så vis det upplägg jag har med de klienter jag träffar som söker hjälp med att förbättra sitt mående, sin självkännedom och självkänsla. Kursen motsvarar en vanlig kursbok i omfattning och är textbaserad med illustrationer, övningar, övningsblad och tester med syftet att skapa verklig förändring i ditt liv.

Självkännedom och självkänsla – hur vi värderar oss själva – är en färskvara som kan tränas upp. Denna kurs handlar om hur du kan börja redan idag och snabbt märka framsteg.

Nyckelområden som täcks är:

  • Om självkänsla och dess komponenter
  • Hur man kan stärka sin självkänsla
  • Vad känslor är och deras koppling till vår självkänsla och hur vi värderar oss själva
  • Hur man tar plats i relationer med effektiv och stöttande kommunikation
  • Rutiner för att framtidssäkra din självkännedom och självkänsla

Kursen tar även upp angänsande områden som att förstå sin utvecklingbana, hitta sina värderingar och mål samt utveckla relationer.

Denna kurs vänder sig till dig som vill stärka din självkännedom, din självkänsla, bli bättre på att sätta gränser, säga nej och ta plats i ömsesidiga relationer.